Grundlagt i 1950

De elektroniske målere blev i 2021 aflæst fra uge 43 og 14 dage ind i november. Vandets hårdhed målt 17. maj 2021: 20°dH, og pH 7,9°. Telefontid: Mandag, tirsdag og torsdag 10:00 – 12:00 – Tlf. 59918382 – Evt. møde på vandværket skal aftales pr. telefon.

MISSION

Dette er blot en eksempeltekst, der fungerer som en pladsholder, som senere vil blive erstattet med det originale indhold.

VISION

Dette er blot en eksempeltekst, der fungerer som en pladsholder, som senere vil blive erstattet med det originale indhold.

TEKNOLOGI

Dette er blot en eksempeltekst, der fungerer som en pladsholder, som senere vil blive erstattet med det originale indhold.

Rørvig
Vandværk
I / S

Hvem vi er

Om vores historie

Det nuværende Vandværk blev stiftet den 15. august 1950 som et  privat interessentselskab, som uden kommunal eller statslig støtte har den opgave at sørge for drikkevandsforsyningen i de tre kommunale matrikelområder Rørvig, Nakke og Hov Vig, men historien går længere tilbage..

0
bestyrelsesmedlemmer
0
repræsentantskabet
0
suppleanter

Siden 15. august 1950

medlem af

besøge vores anlæg