Grundlagt i 1950

De elektroniske målere blev i 2022 aflæst fra tirsdag den 1. novemeber.

Vandets hårdhed målt 30. maj 2022: 19°dH, og pH 7,8°.

Telefontid: Mandag, tirsdag og torsdag 10:00 – 12:00 – Tlf. 59918382 -evt. møde på vandværket skal aftales pr. telefon. 

Interessentmøde: I 2023 afholdes mødet fredag den 19. maj kl.10

Sidste års  I-møde blev afholdt  15/5-22

MISSION

Universel adgang til sikkert og billigt drikkevand og til en sikker og sund kloakforsyning er ifølge FN central i udviklingsdagsordenen for bæredygtig udvikling frem mod 2030. Derfor er vand et af de i alt 17 verdensmål, som FN vedtog i 2015. Med verdensmål 6 skal der inden 2030 opnås universel og lige adgang til sikkert drikkevand og adgang til kloakforsyning og hygiejne for alle samt ordentlige toilet forhold for alle på hele kloden.

 

VISION

Det er nu 6. år i træk, at tilstanden af vores drikkevand forværres. Det er et kæmpeproblem, for vi skal kunne stole på, at det vand, vi får ud af vores vandhaner, er rent. Med det eneste, vi lige nu kan være sikre på, er, at der kommer nye afsløringer både af måden, myndighederne forvalter vores vand på såvel som omfanget af gifte, vi finder i grundvandet. Det må høre op.

TEKNOLOGI

Råvandet bliver pumpet op fra 5 boringer på Nakke halvøen og derefter transporteret via en råvandsledning til selve vandværket. På vandværket bliver vandet først beluftet og derefter sandfiltreret 2 gange i et for- og efterfilter med forskellige  sandkorns-størrelser. Denne behandling
fjerner metan, jern og ammonium. Det rene vand bliver så overført til 4 rentvandstanke, hvor fra det pumpes ud til forbrugerne med et tryk på 3,3 bar

Rørvig
Vandværk
I / S

Hvem vi er

Om vores historie

Det nuværende Vandværk blev stiftet den 15. august 1950 som et  privat interessentselskab, som uden kommunal eller statslig støtte har den opgave at sørge for drikkevandsforsyningen i de tre kommunale matrikelområder Rørvig, Nakke og Hov Vig, men historien går længere tilbage..

0
bestyrelsesmedlemmer
0
repræsentantskabet
0
suppleanter

Siden 15. august 1950

medlem af

besøge vores anlæg