Grundlagt i 1950

De elektroniske målere blev i 2023 aflæst i uge 46. Vandets hårdhed målt 24. juni 2024: 18°dH, og pH 8°.

Telefontid: Mandag, tirsdag og torsdag 10:00 – 12:00 – Tlf. 5991 8382  – evt. møde på vandværket skal aftales pr. telefon. 

MISSION

  •  At forsyne områdets beboere med rent vand.  Stabil drift, minimale administrations-udgifter og et godt rør-net skal sikre, at der altid er vand i brugernes vandhaner.  Gode boringer, effektiv rensning og grundig kontrol sikrer endvidere, at vandet i vandhanerne er rent, sundt og velsmagende
  • Rent vand er noget selvfølgeligt i dagligdagen. Sådan skal det gerne blive ved med at være. Vi tænker sjældent på, hvor begunstigede, vi er i forhold til store dele af verden, hvor der enten er vandmangel eller udbredt forurening af vandet.  Det rene danske vand er en gave fra naturen, som vandværkerne har til opgave at beskytte
  • Rørvig Vandværk er privat, ejet af forbrugerne, et andelsselskab med begrænset ansvar, som alle 3907 brugere er medejere af.  Heraf er ca 700 = 18% helårsbeboere og resten sommer- og fritidshusejere  

VISION

  • At opdage mulige forureningskilder i tide, så vi kan hindre vandet i at blive inficeret  
  • Vi er meget opmærksom på truslen fra pesticider, som kan være langsomt på vej ned mod grundvandet, og vi arbejder på at øge sikkerhedszonerne omkring boringerne  
  • Desuden følger vi nøje undersøgelserne og forskningen vedrørende de måske endnu farligere PFAS-stoffer.  De opdages for tiden især ved kysterne, men da stofferne anvendes i et utal af produkter fra tøj til byggematerialer, kan de spredes på mange måder 
  • Ligesom rent vand er vigtigt for folkesundheden, så er forurenet vand en effektiv spreder af sygdomme.  Her skal vi være på forkant og hindre, at der sker forurening 

TEKNOLOGI

Råvandet bliver pumpet op fra 5 boringer på Nakke halvøen og derefter transporteret via en råvandsledning til selve vandværket. På vandværket bliver vandet først beluftet og derefter sandfiltreret 2 gange i et for- og efterfilter med forskellige  sandkorns-størrelser. Denne behandling
fjerner metan, jern og ammonium. Det rene vand bliver så overført til 4 rentvandstanke, hvor fra det pumpes ud til forbrugerne med et tryk på 3,3 bar

Rørvig
Vandværk
a.m.b.a.

Hvem vi er

Om vores historie

Det nuværende Vandværk blev stiftet den 15. august 1950 som et  privat interessentselskab, som uden kommunal eller statslig støtte har den opgave at sørge for drikkevandsforsyningen i de tre kommunale matrikelområder Rørvig, Nakke og Hov Vig, men historien går længere tilbage..

bestyrelsesmedlemmer
0
repræsentantskabet
0
suppleanter
0

Siden 15. august 1950

medlem af

vores sociale netværk

vores anlæg