Bestyrelsen for Rørvig Vandværk

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges af repræsentantskabet, tilsigtet 2 fastboende og 3 landliggere. Repræsentantskabet kan dog beslutte at anmode kommunen om at udpege 1 af de 5 bestyrelsesmedlemmer. Alle valg til bestyrelsen sker for 2 år ad gangen

Efter bestyrelsesvalget, hvert år i oktober, konstituerer bestyrelsen sig selv på førstkommende møde. Bestyrelsen kan antage nødvendig lønnet medhjælp.

5 bestyrelsesmedlemmer

Rune Ravnborg

Næstformand

Finn Gustafsson

Formand

Bjarne Petersen

Bestyrelsesmedlem

Peter Ellegaard Larsen

Bestyrelsesmedlem

Erling Rørdam

Bestyrelsesmedlem

besøge vores anlæg