Få SMS ved vandbrud

RØRVIG og NAKKE var uden vand
Mandag den 2. & tirsdag 3. november 2015

Vi regner med at ca. halvdelen af vore forbrugere/interessenter fik besked enten via SMS eller mail fra Odsherreds Forsyning(OF)

 • Netop Rørvig Vandværks samarbejde med OF ha givet os mulighed for at anvende systemet “Blue Idea” til at varsle de aftagere, som ikke har hemmeligt mobilnummer og selv ejer deres mobil (ikke firma-telefon)
 • Hvis man ikke mandag eller tirsdag fik beskeden via SMS eller mail, har man selv mulighed for at tilmelde sig her: (også de, som har hemmeligt mobilnummer kan tilmelde sig sms-tjenesten)
 • Siden 1996 var det 3. og 4. gang at alle ca. 4000 forbrugere var uden vand – Vi beklager meget
  1. Mandag skete bruddet ved opgravningen i forbindelse med den nye vandledning ved Tårnvej på Møllebakken
  2. Tirsdag skete det store brud på Vandværksvej ved en daginstitution
 • De 2 hændelser havde ikke noget med hinanden at gøre
 • Det er ret usædvanligt at 2 så store vandbrud indtræffer med under et døgns mellemrum, når der kun har været i alt 2 tilsvarende i løbet af de sidste 19 år
 • Normalt kan man lukke for en mindre del af nettet, så ikke alle forbrugere bliver ramt, men ikke når det er selve hovedledningen, som bliver ramt
 • Mandag var vandforsyningen afbrudt fra om eftermiddagen til ca. kl. 21
 • Tirsdag var vandforsyningen afbrudt fra ca. kl.11 til ca. kl.17:30 (normalt tryk) – her blev udbedringen forsinket af en højspændingsledning, som folk var SEAS-NVE skulle sikre
 • Når vandet igen er tilbage i hanerne, er det en god idé at åbne alle haner og lade vandet løbe lidt tid – for at rust og andre partikler kan skylles ud.
 • Efter afbrydelse af vandforsyning, kan der også komme grus og småsten i filtre f.es. på vandhaner. Tøm disse ved at skrue omløberen af.
 • Efter afbrydelse af vandforsyningen kan der opleves luft i vandet.
  Det viser sig ved at vandet er hvidt når det tappes i glas. Det er ufarligt og forsvinder af sig selv efter et stykke tid.

besøge vores anlæg